לי בן אהרון

ישוב: גת (קיבוץ)
שנת לידה: 1992
שחקן בקבוצת: ללא מועדון
רישום: 10/09/2013 15:54:13 עדכון: 14/10/2018 22:12:15

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים

שליטה:
5
בעיטה:
7
ראש:
4
מהירות:
5
כושר:
3
הגנה:
6
שוער:
6

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות