שלומי פונטה

ישוב: אשדוד
שנת לידה: 1989
שחקן בקבוצת: ללא מועדון
רישום: 16/09/2013 11:13:52 עדכון: 16/09/2013 11:18:25

שחקן קישור

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות