יונתן פרידמנן

ישוב: תל אביב
שנת לידה: 1982
שחקן בקבוצת: ללא מועדון
רישום: 09/09/2013 14:46:03 עדכון: 09/09/2013 14:47:56

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות