ניר כץ

ישוב: חולון
שנת לידה: 1930
שחקן בקבוצת: ללא מועדון
רישום: 23/12/2004 14:40:00 עדכון: 18/04/2010 09:49:23

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות