גל אלמקייס

ישוב: גבעתיים
שנת לידה: 1984
שחקן בקבוצת: Go Noodles
רישום: 05/07/2008 15:51:00 עדכון: 05/07/2008 15:54:00

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות