יניב-בטיגול

ישוב: בחר יישוב
שנת לידה: 1970
שחקן בקבוצת: vatos locos
רישום: 20/07/2004 12:45:00 עדכון: 20/07/2004 12:45:00

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות