שלומי תמר

ישוב: פתח תקוה
שנת לידה: 1975
שחקן בקבוצת: ללא מועדון
רישום: 09/09/2013 10:42:23 עדכון: 09/09/2013 16:21:43

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות