איתיגרינבוים

ישוב: תל אביב
שנת לידה: 1990
שחקן בקבוצת: ללא מועדון
רישום: 10/09/2013 00:48:22 עדכון: 10/09/2013 00:51:10

שרוף על מכבי ועל שרן ייני בפרט

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות