נבו קופלר

ישוב: בחר יישוב
שנת לידה: 1970
שחקן בקבוצת: ללא מועדון
רישום: 01/07/2008 04:47:00 עדכון: 13/01/2010 03:39:53

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות