חזי זיבת

ישוב: תל אביב
שנת לידה: 1930
שחקן בקבוצת: F.C Gilat
רישום: 15/11/2004 04:36:00 עדכון: 16/01/2005 11:50:00

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות