מוטי דרמון

ישוב: פתח תקוה
שנת לידה: 1980
שחקן בקבוצת: ללא מועדון
רישום: 08/09/2013 22:31:16 עדכון: 09/09/2013 17:05:59

שחקן פורטונה ת"א

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים

שליטה:
5
בעיטה:
7
ראש:
4
מהירות:
5
כושר:
3
הגנה:
6
שוער:
6

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות