שחקן

ישוב: בחר יישוב
שנת לידה: 1970
שחקן בקבוצת: ללא מועדון
רישום: 03/05/2005 04:48:00 עדכון: 03/05/2005 04:48:00

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות