אור שאולוב

ישוב: רמת גן
שנת לידה: 1987
שחקן בקבוצת: ללא מועדון
רישום: 09/09/2013 11:23:04 עדכון: 09/09/2013 11:41:08

תחרותי ושואף להגיע רחוק ככל האפשר

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות