צחי לוי

ישוב: נשר
שנת לידה: 1982
שחקן בקבוצת: הפנתרים הלבנים
רישום: 26/06/2013 16:10:58 עדכון: 13/02/2014 12:09:37

מה

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים

שליטה:
5
בעיטה:
7
ראש:
6
מהירות:
5
כושר:
5
הגנה:
6
שוער:
6

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות