כרמי בן שלמה

ישוב: בחר יישוב
שנת לידה: 1920
שחקן בקבוצת: ללא מועדון
רישום: 09/09/2013 14:10:21 עדכון: 09/09/2013 14:12:54

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות