רון הלל

ישוב: ברקת
שנת לידה: 1995
שחקן בקבוצת: ללא מועדון
רישום: 20/09/2013 14:08:52 עדכון: 22/09/2013 08:45:42

כדורגל זה החיים שלי כל יופ כמעט משחק וזאת ההזדמנות היחידה והאחרונה שלי להצליח

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות