דור לוי

ישוב: חולון
שנת לידה: 1988
שחקן בקבוצת: ללא מועדון
רישום: 12/09/2013 14:54:51 עדכון: 12/09/2013 14:56:34

שחקן עירוני טקסס ויתגאה ללבוש את המדים של הנבחרת

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות