PalermoslaV FC

ישוב: אזור    מגרש בית:
ניהול הקבוצה: מירוסלב ממרובסקי
רישום: 10/10/2015 עדכון: 10/10/2015
    בית חוץ
בית חוץ

הרכב No text No text

סגל הקבוצה

קיצוני ימני
שחקן בית
כל תפקיד
שחקן בית
כל תפקיד
שחקן בית
כל תפקיד
שחקן בית
כל תפקיד
שחקן בית
כל תפקיד
שחקן בית
חלוץ
שחקן חופשי
9 חלוץ
שחקן בית
קשר התקפי
שחקן בית
Close

הוסף למקורבי קבוצת

האם להוסיף את המועדון המופיע בדף זה לרשימת המועדונים המקורבים של המועדון אותו בחרת?