אלעד לוין

ישוב: רמת גן
שנת לידה: 1983
שחקן בקבוצת: ללא מועדון
רישום: 27/07/2006 08:50:00 עדכון: 13/01/2010 12:04:01

שחקן הגנה שיכול לשחק בכל תפקיד.

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות