עומרי ברגה

ישוב:
שנת לידה:
שחקן בקבוצת: מכבי שכונה
רישום: 12/01/2017 12:36:16 עדכון: 12/01/2017 12:36:16

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים

שליטה:
5
בעיטה:
7
ראש:
4
מהירות:
5
כושר:
3
הגנה:
6
שוער:
6

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות