אימון מסכם נבחרת  יום א,23/11/14  אימון נבחרת ישראל 21:00 - 23:00
  צילום ברק ליאון
  סיכום המפגש
מבקיעים
מבשלים