אבי אלמיהו

ישוב:
שנת לידה: 1993
שחקן בקבוצת: דור הזהב של גלבוע
רישום: 10/10/2017 07:53:47 עדכון: 10/10/2017 07:53:47

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים

שליטה:
5
בעיטה:
7
ראש:
4
מהירות:
5
כושר:
3
הגנה:
6
שוער:
6

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות