דנאל שרעבי

ישוב:
שנת לידה: 1995
שחקן בקבוצת: Red Meat
רישום: 08/05/2018 10:10:35 עדכון: 08/05/2018 10:10:35

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים

שליטה:
5
בעיטה:
7
ראש:
4
מהירות:
5
כושר:
3
הגנה:
6
שוער:
6

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות