בן פרידלנדר

ישוב: רחובות
שנת לידה: 1996
שחקן בקבוצת: אריות רחובות
רישום: 27/10/2019 13:54:03 עדכון: 08/06/2020 17:23:20

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים

שליטה:
5
בעיטה:
7
ראש:
4
מהירות:
5
כושר:
3
הגנה:
6
שוער:
6

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות