בן פרידלנדר

ישוב:
שנת לידה: 1996
שחקן בקבוצת: אריות רחובות
רישום: 27/10/2019 13:54:03 עדכון: 27/10/2019 13:54:03

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים

שליטה:
5
בעיטה:
7
ראש:
4
מהירות:
5
כושר:
3
הגנה:
6
שוער:
6

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות