רועי פרדי

ישוב:
שנת לידה:
שחקן בקבוצת: מ.ס הנוקמים
רישום: 12/07/2019 22:36:05 עדכון: 23/09/2019 00:41:55

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים

שליטה:
7
בעיטה:
5
ראש:
4
מהירות:
7
כושר:
7
הגנה:
7
שוער:
7

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות