עידו אשכנזי

ישוב: אבטליון
שנת לידה: 1996
שחקן בקבוצת: אריות רחובות
רישום: 12/09/2018 13:41:19 עדכון: 08/07/2020 16:51:23

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים

שליטה:
7
בעיטה:
10
ראש:
6
מהירות:
5
כושר:
3
הגנה:
6
שוער:
60

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות