בובה

ישוב: אבטליון
שנת לידה: 1996
שחקן בקבוצת: אריות רחובות
רישום: 12/09/2018 13:41:19 עדכון: 12/09/2018 14:49:34

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים

שליטה:
5
בעיטה:
7
ראש:
4
מהירות:
5
כושר:
3
הגנה:
6
שוער:
6

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות