גמליאל פרץ

ישוב:
שנת לידה: 1990
שחקן בקבוצת: הפועל נונו מטבחים
רישום: 06/10/2016 12:50:24 עדכון: 06/10/2016 12:50:24

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים

שליטה:
2
בעיטה:
7
ראש:
4
מהירות:
5
כושר:
3
הגנה:
6
שוער:
6

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות