זאביק

ישוב: רחובות
שנת לידה: 1987
שחקן בקבוצת: ללא מועדון
רישום: 10/10/2017 08:05:56 עדכון: 09/09/2019 05:43:09

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים

שליטה:
5
בעיטה:
7
ראש:
4
מהירות:
5
כושר:
3
הגנה:
6
שוער:
6

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות