אביחי וודג'ה

ישוב:
שנת לידה: 1997
שחקן בקבוצת: החלשים
רישום: 24/09/2019 07:35:12 עדכון: 02/10/2019 14:22:12

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים

שליטה:
5
בעיטה:
7
ראש:
4
מהירות:
5
כושר:
3
הגנה:
6
שוער:
6

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות