אלישע אמיר

ישוב: תל אביב
שנת לידה: 1990
שחקן בקבוצת: FC Amir
רישום: 13/05/2009 18:09:56 עדכון: 13/01/2010 03:48:56

יאללה הפועל

סה"כ  11  תמונות

נתונים אישיים

שליטה:
9
בעיטה:
6
ראש:
3
מהירות:
8
כושר:
7
הגנה:
7
שוער:
7

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות