יניב אבידן

ישוב:
שנת לידה:
שחקן בקבוצת:
רישום: 23/10/2019 06:14:25 עדכון: 23/10/2019 06:14:25

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים

שליטה:
5
בעיטה:
7
ראש:
4
מהירות:
5
כושר:
3
הגנה:
6
שוער:
6

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות