ערן סביל

ישוב:
שנת לידה:
שחקן בקבוצת: R2 לרחוק
רישום: 22/09/2016 09:25:11 עדכון: 22/09/2016 09:25:11

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים

שליטה:
5
בעיטה:
7
ראש:
4
מהירות:
5
כושר:
3
הגנה:
6
שוער:
6

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות