ישוב:
שנת לידה:
שחקן בקבוצת:
רישום: עדכון:

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים

שליטה:
9
בעיטה:
7
ראש:
4
מהירות:
5
כושר:
9
הגנה:
7
שוער:
7

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות