אלעד מדרר

ישוב: אזור
שנת לידה: 1920
שחקן בקבוצת: ללא מועדון
רישום: 05/09/2013 09:22:17 עדכון: 05/09/2013 09:27:09

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים

שליטה:
6
בעיטה:
6
ראש:
4
מהירות:
10
כושר:
8
הגנה:
9
שוער:
9

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות