ישוב:
שנת לידה:
שחקן בקבוצת:
רישום: עדכון:

נתונים אישיים

שליטה:
8
בעיטה:
7
ראש:
6
מהירות:
8
כושר:
5
הגנה:
7
שוער:
7

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות