מנדה

ישוב: הרצליה
שנת לידה: 1984
שחקן בקבוצת: ללא מועדון
רישום: 10/09/2013 09:50:57 עדכון: 10/09/2013 09:53:01

מי שלא קופץ צהוב

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות