יוסף ש

ישוב:
שנת לידה: 1990
שחקן בקבוצת: בית סמואל
רישום: 18/09/2019 18:28:44 עדכון: 18/09/2019 18:28:44

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות