עומר קוקה

ישוב:
שנת לידה: 1998
שחקן בקבוצת: מס מנדלבאום
רישום: 08/08/2019 07:57:34 עדכון: 08/08/2019 07:57:34

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים

שליטה:
5
בעיטה:
7
ראש:
4
מהירות:
5
כושר:
3
הגנה:
6
שוער:
6

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות