אדר קליר

ישוב:
שנת לידה: 1992
שחקן בקבוצת: מרכז צעירים נהריה
רישום: 28/07/2018 20:38:00 עדכון: 23/10/2019 15:00:52

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים

שליטה:
5
בעיטה:
7
ראש:
4
מהירות:
5
כושר:
3
הגנה:
6
שוער:
6

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות