רועי ניסים

ישוב:
שנת לידה: 1996
שחקן בקבוצת: El chapos
רישום: 09/10/2017 12:32:15 עדכון: 09/10/2017 12:32:15

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות