אשר ביטאולי

ישוב:
שנת לידה: 1989
שחקן בקבוצת: בית סמואל
רישום: 18/09/2019 18:18:18 עדכון: 18/09/2019 18:23:32

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים

שליטה:
8
בעיטה:
10
ראש:
7
מהירות:
7
כושר:
7
הגנה:
8
שוער:
8

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות