טל אומנסקי

ישוב:
שנת לידה: 1998
שחקן בקבוצת: FC NST
רישום: 19/07/2019 10:12:06 עדכון: 19/07/2019 12:53:27

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים

שליטה:
8
בעיטה:
8
ראש:
5
מהירות:
7
כושר:
7
הגנה:
6
שוער:
6

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות