ינון זאבי

ישוב:
שנת לידה: 1997
שחקן בקבוצת: לוחמי האש
רישום: 14/10/2019 17:45:38 עדכון: 14/10/2019 17:45:38

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים

שליטה:
6
בעיטה:
6
ראש:
4
מהירות:
8
כושר:
9
הגנה:
8
שוער:
8

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות