נועם מזרחי

ישוב:
שנת לידה: 1991
שחקן בקבוצת: ROMA CLUB
רישום: 28/01/2018 13:43:58 עדכון: 12/10/2018 11:00:35

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים

שליטה:
5
בעיטה:
7
ראש:
4
מהירות:
5
כושר:
3
הגנה:
6
שוער:
6

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות