משה שפירא

ישוב:
שנת לידה:
שחקן בקבוצת: מ.ס הכנסה
רישום: 08/11/2017 15:28:43 עדכון: 08/11/2017 15:28:43

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות