נדב אוחיון

ישוב:
שנת לידה: 1989
שחקן בקבוצת: ללא מועדון
רישום: 15/10/2016 12:50:34 עדכון: 18/06/2018 17:35:45

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים

שליטה:
5
בעיטה:
7
ראש:
4
מהירות:
5
כושר:
3
הגנה:
6
שוער:
6

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות