ברק נקש

ישוב:
שנת לידה: 1995
שחקן בקבוצת: אפרוחי רמת גן
רישום: 30/10/2017 19:52:17 עדכון: 30/10/2017 19:52:17

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות