רועי בירן

ישוב:
שנת לידה: 1993
שחקן בקבוצת: מ.ס הנוקמים
רישום: 15/09/2019 21:39:26 עדכון: 15/09/2019 21:39:26

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים

שליטה:
8
בעיטה:
8
ראש:
7
מהירות:
8
כושר:
3
הגנה:
7
שוער:
7

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות