בועז אייזנברג

ישוב:
שנת לידה: 1987
שחקן בקבוצת: אלטעזאכן
רישום: 18/11/2017 21:51:44 עדכון: 18/11/2017 21:51:44

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות