ערד ניר

ישוב:
שנת לידה: 1997
שחקן בקבוצת:
רישום: 12/09/2019 08:36:23 עדכון: 12/09/2019 08:38:49

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים

שליטה:
5
בעיטה:
7
ראש:
4
מהירות:
5
כושר:
3
הגנה:
6
שוער:
6

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות